Alexei Zakharov

Alexei Zakharov родом из России. Написал 41 трек для игр. Выпустил 1 альбом (X4: Foundations и др.)

Foundations

Alexei Zakharov

2:52

Void

Alexei Zakharov

1:08

The Journey Begins (1st Trailer)

Alexei Zakharov

0:52

Frozen Light

Alexei Zakharov

1:08

Promotion Ceremony

Alexei Zakharov

0:46

Winterblossom

Alexei Zakharov

4:40

Sunset Divide

Alexei Zakharov

1:20

Anomaly

Alexei Zakharov

1:08

The Story Unfolds

Alexei Zakharov

1:03

Corona Burst

Alexei Zakharov

1:20

Asteroid Field

Alexei Zakharov

1:52

Lances of Light

Alexei Zakharov

3:20

Artillery

Alexei Zakharov

2:28

Devastation

Alexei Zakharov

2:38

Shattered Hull

Alexei Zakharov

2:08

Shields Recharged

Alexei Zakharov

2:34

Assembled Dust

Alexei Zakharov

1:08

Morning Star

Alexei Zakharov

4:40

The Scattering

Alexei Zakharov

1:20

Clouds of Fear

Alexei Zakharov

0:43

Grand Exchange (X4 Main Menu Theme)

Alexei Zakharov

1:54

Crystalline

Alexei Zakharov

1:08

To the Death, for the Glory!

Alexei Zakharov

3:21

Trinity Sanctum

Alexei Zakharov

2:50

Final Entropy

Alexei Zakharov

1:08

Second Contact

Alexei Zakharov

2:20

Metamorph

Alexei Zakharov

1:20

Silent Witness

Alexei Zakharov

3:30

Dark Matter

Alexei Zakharov

1:08

Bright Promise

Alexei Zakharov

4:05

Композиторы и музыканты

00:00
00:00
00:00