Saki Kaskas

Saki Kaskas родом из Канаде. Написал 38 треков для игр. Выпустил 1 альбом (The Need for Speed и др.)

Electronic Arts

Saki Kaskas

0:22

Title Screen

Saki Kaskas

0:17

Showcase

Saki Kaskas

2:00

Showcase ~ Ferrari 512TR

Saki Kaskas

0:45

Showcase ~ Porsche 911

Saki Kaskas

0:46

Showcase ~ Lamborghini Diablo VT

Saki Kaskas

0:43

Showcase ~ Acrua NSX

Saki Kaskas

0:41

Showcase ~ Mazda RX7

Saki Kaskas

0:42

Showcase ~ Toyota Supra

Saki Kaskas

0:44

Showcase ~ Chevrolet Corvette ZR-1

Saki Kaskas

0:45

Showcase ~ Dodge Viper RT/10

Saki Kaskas

0:45

Rampant

Saki Kaskas

2:45

Toxic Exhaust

Saki Kaskas

2:41

Scud

Saki Kaskas

2:50

Overheated

Saki Kaskas

2:59

Route 99

Saki Kaskas

2:40

Power Slide

Saki Kaskas

2:17

Fill'er Up

Saki Kaskas

3:15

Odyssey

Saki Kaskas

3:05

Aaeeyaaeeyaa

Saki Kaskas

3:25

Hideous

Saki Kaskas

3:28

Funkn' Bubba

Saki Kaskas

3:18

Chronos

Saki Kaskas

3:08

Pause Screen

Saki Kaskas

0:22

Attract #1

Saki Kaskas

0:32

Attract #2

Saki Kaskas

0:35

Attract #3

Saki Kaskas

0:34

Cop #1

Saki Kaskas

0:17

Cop #2

Saki Kaskas

0:22

Cop #3

Saki Kaskas

0:18

Композиторы и музыканты

00:00
00:00
00:00