Johan Söderqvist

Johan Söderqvist родом из Швеции. Написал 32 трека для игр. Выпустил 2 альбома (Battlefield V, Battlefield 1: In the Name of the Tsar и др.)

Tirailleur

Johan Söderqvist

2:39

Under No Flag

Johan Söderqvist

3:37

French Fog

Johan Söderqvist

2:19

Narvik

Johan Söderqvist

1:38

Battlefield V Legacy Theme

Johan Söderqvist

3:36

Far From Home

Johan Söderqvist

2:19

Pride & Honour

Johan Söderqvist

1:21

Redemption

Johan Söderqvist

1:58

Spitfires

Johan Söderqvist

2:44

Norway

Johan Söderqvist

3:56

Triumph

Johan Söderqvist

2:26

Rotterdam In Ruins

Johan Söderqvist

2:03

Devestation

Johan Söderqvist

3:15

Sandstone

Johan Söderqvist

3:06

Glorifica

Johan Söderqvist

2:23

I Vow To Thee My Country

Johan Söderqvist

3:55

In the Name of the Tsar

Johan Söderqvist

2:26

Lupkow Pass

Johan Söderqvist

1:19

Remain Standing

Johan Söderqvist

2:12

Grace and Glory

Johan Söderqvist

2:45

Sword in Hand

Johan Söderqvist

2:35

Hunting Down

Johan Söderqvist

3:37

The Wolves

Johan Söderqvist

2:35

Russian Dirge

Johan Söderqvist

3:07

Snow and Mist

Johan Söderqvist

2:10

Going Home

Johan Söderqvist

0:52

Albion Assault

Johan Söderqvist

3:17

Volga River

Johan Söderqvist

2:37

Brusilov Keep

Johan Söderqvist

0:24

Grace and Glory, Pt. 2

Johan Söderqvist

1:49

Композиторы и музыканты

00:00
00:00
00:00